Процедура за мобилност за длъжността СТАРШИ EКСПЕРТ , в отдел „Координация и административен контрол” при Дирекция “ Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”