Затворен е за движение участък между селата Ребърково и Лютидол, заради модернизация на пътя „Мездра-Ботевград“, създадени са обходни маршрути

Във връзка с изпълнението на строително-монтажни работи за обект „Модернизация на участък на път  I-1  (Е-79) „Мездра-Ботевград“ ЛОТ-2 от км 161+367 до км 174+800, участък от км 166+100 до км 174+800“, на основание чл. 9, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 81, ал. 1 от Наредба №3/16.08.2010 г. за Временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците и съгласно Заповед №РД-11-987/07.08.2019 г, движението на път I-1  (Е-79) в участъка от км166+100 до км 172+000 в съответствие с одобрения проект  за временна организация и безопасност на движението и при спазване на изискванията на Наредба №3/16.08.2010 г. за Временна организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, предвижда затваряне на участъка между селата Ребърково и Лютидол от км 166+100 до км 172+000, където проектното трасе напуска дирята на съществуващия път и преминава в обход на с. Лютидол от изток.

Предвидени са следните обходни маршрути:

Посока София

  • МПС над 12 тона се отклоняват при гр. Монтана по път II-81.
  • МПС над 12 тона, които се включват в движението по път I-1 след област Монтана се отклоняват по път II-16.
  • МПС до 12 тона по път II-81 или по път II-16.
  • Допълнителен обходен маршрут за МПС до 4,5 т. (категория М2) по път III-161 Ребърково-Лютидол и по общинска пътна мрежа с. Лютидол.

Посока Видин

  • МПС над 12 тона по път II-81.
  • МПС до 12 тона по път II-81 или по път II-16.
  • Допълнителен обходен маршрут за МПС до 4,5 т. (категория М2) по път III-161 Ребърково-Лютидол и по общинска пътна мрежа с. Лютидол.

Изпълнението на временната организация и безопасност на движението следва да приключи най-късно до 17.00 часа на 18.11.2020г.