Илиан Тодоров благодари на губернатора на Хубей за дарението от медицински предпазни средства

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров изпрати благодарствено писмо на губернатора на китайската провинция Хубей Ванг Сяодонг по повод

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – представляващ публична държавна собственост: реално обособена площ от 120 кв. м. от Сграда № 5 (склад) с обща площ 501,45 кв. м., съставляващ част от обект „Складов район“, находящ се в имот с номер 000107 в землището на с. Пауново, местност „Церака“, община Ихтиман

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: имот №1683, с площ от 1 675 кв. м, включен в УПИ I-1683 – За ДП „Антрацитни мини“ в квартал 100 по подробния устройствен план на гр. Своге

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, /АПДС № 08813 от 18.02.2015 г., утвърден от Областния управител на област София/, представляващ Кабинет 622, с площ от 14,33 кв.м. на шести етаж на административна сграда – публична държавна собственост, находяща се в гр. София, район „Триадица”

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, /АДС № 08813 от 18.02.2015 г., утвърден от Областния управител на Област София/, представляващ Кабинет 621 , с площ от 11,11 на шести етаж на административна сграда, находящ се в гр. София, район „Триадица”

Прочети повече...