Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в конкурс за длъжност СТАРШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация на Софийска област