ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в ОАСО Приложение №1 Приложение №2 Приложение

Прочети повече...

Заповед за обявяване на непроведен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ кабинет 621 с административен адрес гр. София, бул. „Витоша“ 6

Прочети повече...

Илиан Тодоров организира общини от Софийска област да подпишат споразумение за сътрудничество с общини от провинция Джянси

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров по предложение на губернатора на Джянси И Лианхонг организира подписването споразумение за сътрудничество

Прочети повече...