Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части – частна собственост за държавни нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София-Драгоман“ участък Разделен пост Петърч-Драгоман

Прочети повече...