Илиан Тодоров върна за ново обсъждане решения на общински съвет Правец за продажба на апартаменти

Областният управител на Софийска област Илиан Тодоров върна за ново обсъждане две решения на Общински съвет – община Правец поради несъответствие с правната норма. Решенията дават съгласие да се извърши продажба на недвижими общински имоти частна общинска собственост, представлявящи апартаменти в община Правец.