Защитени територии – проект – заповеди, изменения и допълнения

Изменение и допълнение на Заповед за защитена територия „Витоша“

Обявление Драгоман

Проект Заповед Драгоман

Пълен опис на координатите на точките – Драгоман

Kарта BG0000322 – Драгоман – обща

Kарта имоти – BG0000322_1

Kарта имоти – BG0000322_2

Kарта имоти  – BG0000322_3

Kарта имоти – BG0000322_4

Обявление BG0001043 „Етрополе – Байлово“

Проект Заповед BG0001043 „Етрополе – Байлово“

Приложение на координатите на точките – BG0001043 „Етрополе – Байлово“

Карта имоти – BG0001043 – обща

Карта имоти – BG0001043 – 1

Карта имоти – BG0001043–2

Обявление BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“

Проект Заповед BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“

Приложение граница – координати точки BG0001040

Приложение Заповед BG0001040_Dicranum viride

Карта приложение 2 Dicranum viride_1

Карта приложение 2_Dicranum viride_2

Приложение 2 Заповед _H_vernicosus

Карта Приложение 3-H_vernicosus_1

Карта приложение 3 _H_vernicosus_2

Карта имоти BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“- обща

Карта имоти BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“-1

Карта имоти BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“-2

Карта имоти BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“-3

Обявление BG0001042 „Искърски пролом – Ржана“

Проект Заповед BG0001042 „Искърски пролом – Ржана“

Приложение координати точки BG0001042 „Искърски пролом – Ржана“

Карта имоти BG0001042 „Искърски пролом – Ржана“-обща

Карта имоти BG0001042 „Искърски пролом – Ржана“-1

Карта имоти BG0001042 „Искърски пролом – Ржана“-2

Карта имоти BG0001042 „Искърски пролом – Ржана“-3

Карта имоти BG0001042 „Искърски пролом – Ржана“-4

Карта имоти BG0001042 „Искърски пролом – Ржана“-5

Изменение Заповед BG0000495_Рила

Обявление BG0001389 „Средна гора“

Проект Заповед BG0001389 Средна гора

Приложение кординатни точки BG0001389 „Средна гора“

Карта имоти BG0001389 „Средна гора“- обща

Карта имоти BG0001389 „Средна гора“-1

Карта имоти BG0001389 „Средна гора“-2

Изменение заповед BG0000494 Централен Балкан

Обявление BG0001493 „Централен Балкан – буфер“

Приложение Заповед BG0001493 „Централен Балкан – буфер“

Приложение Заповед координати точки BG0001493 – Централен Балкан – буфер

Приложение 2 Заповед BG0001493_D_ viride

Карта приложение 2 Dicranum viride

Приложение 3 Заповед _H_vernicosus

Карта приложение 3 -H_vernicosus

Карта имоти BG0001493 – Централен Балкан – буфер – обща

Карта имоти BG0001493 – Централен Балкан – буфер – 1

Карта имоти BG0001493 – Централен Балкан – буфер – 2

Карта имоти BG0001493 – Централен Балкан – буфер – 3

Карта имоти BG0001493 – Централен Балкан – буфер – 4

Карта имоти BG0001493 – Централен Балкан – буфер – 5

Карта имоти BG0001493 – Централен Балкан – буфер – 6

Карта имоти BG0001493 – Централен Балкан – буфер – 7

Карта имоти BG0001493 – Централен Балкан – буфер – 8