Областният управител на Софийска област Радослав Стойчев: Величието на българския народ се измерва със словото, създадено през вековете

 

Величието на българския народ се измерва със словото създадено през вековете от нашите учители, книжовници, духовници, възрожденци, будители, културни деятели. И днес, в деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност отново си даваме сметка колко велика е България! Защото на нашата азбука пишат 300 милиона, защото българското слово е в основата на световната култура.
Удивителна е силата на словото!
Нима може да не трепнем когато звучат онези гръмовни думи: “Ставайте робове аз неща ярем”?
Достатъчни са само първите три думи “Горда Стара планина…” за да се развълнуваме и станем на крака.
Докато словото ни вълнува, разплаква и стяга гърлото от вълнение , духовността ни ще е жива.
Честит празник на всички учители, ученици, културни дейци, духовници, творци. Честит празник на всички българи!