Започнала процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък „Гара Волуяк – гара Петърч“, в землището на град Костинброд, община Костинброд, Софийска област, подробно описани в Решение № 96 на Министерския съвет от 4 февруари 2021 г.