Процедура за мобилност за длъжността „СТАРШИ ЕКСПЕРТ”, Дирекция “ Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Координация и административен контрол”