Областният управител на Софийска област Радослав Стойчев спешно назначи комисия заради настъпилото бедствие на територията на община Годеч

Областният управител на Софийска област Радослав Стойчев назначи комисия, която незабавно посети общината, констатира пораженията и даде указания на представители на общинската администрация за подготовка на материали от оглед на жилищните сгради ( съгласно Наредба 5 за техн. паспортизация на строежите и чл. 196 от ЗУТ) за съставянето на протоколи на собствениците за кандидатстване пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, за предоставяне на финансова помощ, както и материали за ремонт на пътищата, съгласно изискванията на Правилника за организацията и дейността МКВП към МС.
Припомняме, че на 20 юли в с. Губеш и с. Туден след силен вятър и обилни валежи бе прекъснато електрическото захранването, скъсани бяха електрически кабели от изкоренени и счупени клони на дървета, отнесени бяха покриви на къщи в частни дворове.
Областна администрация ще представи становище до МКВП към МС за предоставяне на целеви средства за извършване на ремонтно-възстановителните дейности веднага щом бъдат изпратени необходимите документи от кмета на община Годеч .
Областният управител и областната администрация на Софийска област остава на разположение на общинска администрация Годеч за оказване на съдействие.