Преброяване на населението и жилищния фонд – 2021

От 7 септември до 3 октомври 2021 г. ще се проведе 18-то поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България.

От 0,00 часа на 7 септември до 24,00 часа на 17 септември  2021 г. ще се проведе преброяване на населението чрез попълване на електронна преброителна карта. Електронното преброяване ще бъде достъпно на територията на цялата страна.

От 8,00 часа на 18 септември до 20,00 часа на 3 октомври ще се проведе преброяване с преброители и посещение на жилищата и домакинствата.

Преброяването на населението и жилищния фонд е част от дейността на Националната статистическа система и Европейската статистическа система, осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя и характеристиките на населението и жилищния фонд на страната към определен момент, но резултатите от него се използват през целия период до следващото преброяване.

Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението. То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.

Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.

Преброяването се извършва, чрез попълване на преброителни карти, които могат да бъдат разгледани в сайта на Националния статически институт на следния линк:

https://census2021.bg/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-2021#tab3

Преброяването на населението ще даде отговор на важни въпроси като: Какъв е броят на населението? Как се развива страната? Как живеем и с какво разполагаме като знания и ресурс? Използваме ли възобновяема енергия? Колко деца пътуват, за да учат?

Отговорът на тези въпорси са ключът към решаване на национални проблеми и предизвикателства. Ключ към формиране на стратегии и приоритети. Преброяването е важен процес за управлението на страната.

Включи се, защото си важен!