Протокол за резултатите от теста във връзка с провеждането на конкурс за незаета длъжност „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в отдел „Координация и административен контрол” при Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”