Честит Ден на народните будители!

Честит Ден на народните будители! Областна администрация на Софийска област поздравява всички, учители, ученици, дейци на културата, просветители, читалищни деятели с едно от наградените есета в конкурса „Мисия Будител“. 

Народните будители  в миналото и днес

    Ние българите днес, повече от всякога  имаме потребност от будители, защото количеството на потенциалните изгнаници, неглижирали по своя воля родния си правоговор и грамотен правопис нараства все повече в застрашителни размери.

    В днешно време, когато публично заявяваме любовта си към родината – това се счита за ексцентризъм. Всеки българин има нужда да събуди в себе си съвестта и родолюбието. Трябва да търси и открива поводи за гордост  и национално самочувствие – това е нещо, което става дифицит за българина.

   Трябва да бъде проучена переспективата и причините  за националния нихилизъм.

   Ако проникнем до корените на това явление, ще си обясним тръпчивия вкус.

   „Българинът бил черногледец. Да така е. Всеки дълго робувал народ е такъв. Но, вечният въпрос е дали той е по силен или слаб? Лесно вярващият –  винаги бива измамен. Скептикът е реалния човек“-тези думи са написани от поета Кирил Христов.

   Историята показва, че народът рядко се поддава на отношението на нашите съседни държави, а в страната ни цари етнически мир. Това никак не е маловажно, макар че пословичната скромност на българина, често го пренебрегва.

   Грехът на така наречените „велики нации“ се корени в липсата на уважение на нечие мнение, а ксенофобията и расизмът  станаха причина за две световни войни.

   Широко развитата демокрация за постигането на различността у хората прилага расизма с обратен знак към  населението.

    Плодът на обективни фактори и нихилизъм, не позволява изграждането на добрата държавност, но ни предпазва от съдбовните грешки на така наречените „велики сили“.

    В годините назад, България често става арена на ожесточени вътрешнополитически схватки. А не е ли време да превърнем собствения негативизъм в самоуважение?!? Точно тук е  необходимостта от ролята на будителите!

  Самоуважението и уважението към  достойни личности и хора трябва да премине към зачитане на тези личности и издигането им на пиадестал, като се отдава необходимата значимост, почит и уважение към дейността на българските интелектуалци, дейци на културата, образованието и науките в България.

   Писанията на съвременните автори Радой Ралин, Стефан Цанев и Недялко Йорданов не бива да се възприемат като повърхностна поетика, или някаква публикация… те са създадени за да иронизират съвременното чуждопоклонничество и да разбудят заспалото национално чувство у нас -българите!

 

Таня Радославова Николова, на 13 години –

ученичка в 7 г клас в ОУ“Н.Й.Вапцаров“ Ботевград