Електрозахранването за жителите на с. Бели Искър не е нарушено, не се налага режим на тока в нито едно населено място на територията на Софийска област

Електрозахранването за жителите на с. Бели Искър, община Самоков НЕ Е НАРУШЕНО, няма и режим на тока.  Аварията, възникнала поради усложнената зимна обстановка, по която работят екипите на ЧЕЗ е засегнала само електроснабдяването към язовир Бели Искър.  На този етап не се налага режим на тока в населените места на територията на Софийска област.