Областният управител Иван Иванов обсъди конкретни проблеми с директорите на регионалните служби по „Околна среда и води“, и „Социално подпомагане“

Областният управител на Софийска област Иван Иванов обсъди конкретни проблеми, касаещи селища от региона с директорите на регионалните служби по „Околна среда и води“ и „Социално подпомагане“ Ирена Петкова и Христина Оцетова.

Той представи пред директора на РИОСВ сигнал за самозапалили се въглища в мина „Бели брег“, намираща се на територията на Община Драгоман. Сигналът внесе гражданин по време на приемния ден на областния управител на 22.02.2022 г.

Иван Иванов и Ирена Петкова дискутираха и проблемите, свързани с нерегламентираното изхвърляне на отпадъци и почистването на речните корита.

С Христина Оцетова областният управител разговаря по конкретен тежък социален случай в село Радотина, Община Ботевград. Постави го кметският наместник на селото Йовка Милева по време на среща на областния управител с кметове и кметски наместници в Община Ботевград, проведена броени дни по-рано. Иван Иванов благодари на регионалния директор на „Социално подпомагане“ за активната работа, за да се реши тежкия казус.