Областният управител Иван Иванов и кметът на Костинброд Трайко Младенов обсъдиха развитието на мащабни инфраструктурни проекти, изграждане на паркове и детска градина

Изграждането на скоростен път, който ще свързва Северната скоростна тангента с магистралата за Калотина, трасето, което преминава през Костинброд и всички изключително важни пътни връзки, за които екипът на общината се е преборил през годините обсъдиха на среща в Костинброд областният управител на Софийска област Иван Иванов и  кметът Трайко Младенов. Разгледано беше и стратегически важното изграждане на т.н “външно метро” SBAN, важността и значението на модернизация на железния път и бъдещите нови гари в град Костинброд и с. Петърч.

Областният управител заяви категоричната си подкрепа за успешното реализиране на проектите, които логистично ще отворят още по-сериозно общината. Костинброд е едно от населените места, което по анализа на експерти и преброители расте със сериозни темпове, посочи заместник-кметът Александър Ненов.

Кметът Трайко Младенов и екипът му поставиха въпроса за детската градина, намираща се между индустриалната зона в Костинброд и животновъдния институт. Идеята е с подкрепата на бизнеса имотът и сградата, които са държавна собственост, да бъдат прехвърлени на община Костинброд. Общината, заедно с бизнеса да кандидатства по проект и детската градина да отвори врати, за да поеме децата на работещите служители от бизнес зоната.

Друг важен казус е имот, намиращ се на територията на бившия Институт за растителна защита. Част от имота не се използва от години, занемарен е и е зле стопанисван. „Желанието на общинска администрация, както и на всеки един жител от града, е да разполагаме  с градски парк. Имотът, в който се намират столетни иглолистни и широколистни дървета, би бил един невероятен парк на града. В близост до късноримска резиденция „Скретиска“, с изградена инфраструктура като алеи за каране на колело, пейки и зони за отдих – той би се превърнал в идеално място за почивка със семейството в почивните дни“, посочи кметът Трайко Младенов.

В община Костинброд поставиха и въпроса за създаването на няколко нови защитени територии, чиято основна цел е опазване на природата и развитие на туризма. Кметът Младенов сподели намерението на общинска администрация, пътят при Беледие хан /старият път на Ломско шосе/ да бъде прекатегоризиран от II-ра на IV-та категория и по този начин да се превърне в „зелен път“, който да се стопанисва и поддържа от общината. Той представи документацията с предприетите към момента действия и заяви намерения за изграждане на съпътстваща туристическа инфраструктура: кътове за отдих с информационни табла, пейки и беседки, лека инфраструктура за велотуризъм и др.

Областният управител заяви, че ръководството на община  Костинброд може да разчита на съдействие от негова страна и пое ангажимент да съдейства за прехвърлянето на имота и сградата на детската градина в Бизнес зоната, както и лично да прегледа всички входирани писма от общинската администрация. Иван Иванов подчерта, че е останал приятно изненадан от множеството проекти, по които работи община Костинброд и изключително бързото и динамично развитие на град Костинброд и прилежащите населени места.