След сигнал на областния управител на Софийска област – екоинспекцията с проверка в Лесново на кубове, съхраняващи пестициди

Областният управител на Софийска област Иван Иванов се срещна с жителите на Лесново, община Елин Пелин по проблеми, поставени от тях на предишна среща на 14 февруари. Тогава хората заявиха притесненията си относно намиращи се в селото кубове, в които се съхраняват пестициди. Те се опасяват пестицидите да не попаднат в почвата и отровят както земята, така и водата, тъй като районът е богат на подпочвени води.

„Сигнализирах за притесненията ви директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите Ирена Петкова. Тя ще изпрати проверка на място, за да се направят замервания на целостта на кубовете и почвата, за да се види има ли опасност от екологично замърсяване“, каза пред хората, събрали се в читалището на Лесново областният управител.

В селото има 14 такива куба, в които се съхраняват пестициди с изтекъл срок на действие, тъй като у нас все още няма регламентирана технология как тези пестициди да се обработват.

„Вторият проблем, който ми посочихте при първата ни среща – че има дни, в които половината село е без вода, продължавам да държа на внимание. Защото отговорът, който получих от териториалното поделение на ВиК не ме удовлетворява. Знам, че само 3 км от общо 21 км стара водопроводна мрежа е подменена“, каза още областният управител Иван Иванов.

Местни хора и общински съветници заявиха, че има стар проект за изграждане на канализация в района и че този проект трябва да бъде възобновен. Областният управител заяви готовността си за съдействие, но подчерта, че общината трябва да е активната страна в този процес.