Областният управител Иван Иванов прехвърли безвъзмездно на Община Костинброд земята на Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство

Областният управител на Софийска област Иван Иванов и кметът на Костинброд Трайко Младенов подписаха днес договор, с който държавата в

Прочети повече...

В Долна Баня: Областният управител Иван Иванов зарадва деца на украински бежанци с подаръци

Областният управител на Софийска област Иван Иванов зарадва децата на украински бежанци с подаръци. Малко над 40 души са настанени

Прочети повече...

Областният управител Иван Иванов към Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите: Продължавайте да защитавате достойно тези, които са жертвали здраве и сили за защита на Отечеството!

Областният управител на Софийска област Иван Иванов поздрави ръководството и членовете на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите по повод 107-та

Прочети повече...

Формуляр с окончателните резултати от проведения конкурс за незаета длъжност „СТАРШИ ЕКСПЕРТ” – 1 щатна бройка, дирекция “ Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в отдел „Държавна собственост и документален фонд” в Областна администрация на Софийска област

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ  На 24.03.2022г. комисията изготви формуляра с окончателните резултати от проведения  конкурс за незаета длъжност

Прочети повече...

Областният управител на Софийска област разговаря с украински бежанци, настанени в Долна Баня. Иван Иванов провери на място организацията по приема и условията за живот на бежанците в една от общините, приела най-много нуждаещи се граждани от Украйна

Областният управител на Софийска област Иван Иванов и кметът на Долна Баня Владимир Джамбазов разговаряха днес с украински бежанци, настанени

Прочети повече...

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите, участвали в проведен конкурс за длъжността „старши експерт“ в отдел „Координация и административен контрол“ при дирекция „Административен контрол, регионално развитие“ при Областна администрация на Софийска област

Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2  ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ  На 23.03.2022г. комисията изготви формуляра с

Прочети повече...

Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ „Кафене”, с площ от 29,38 (двадесет и девет цяло и тридесет и осем стотни) кв.м., находящ се в гр. София, бул. „Витоша” № 8, ет. 5

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и Заповед ТПН –

Прочети повече...

Областният управител Иван Иванов и Белоградчишкият епископ Поликарп: Уроците по вероучение правят децата добри хора

Уроците по вероучение правят децата добри хора и тяхното присъствие в българското образование е необходимо. Единодушие за това изразиха на

Прочети повече...

ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ” В ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

           На 18.03.2022г. комисията изготви формуляра с окончателните резултати от проведения  конкурс за незаета длъжност „ГЛАВЕН

Прочети повече...

Областният управител в Божурище: Всички работим за една кауза и когато действаме в синергия – резултатите са добри

„Всички работим за една кауза и когато действаме заедно, в синергия за решаването на един проблем – нещата се получават,

Прочети повече...