С решение на Министерски съвет областният управител Иван Иванов предоставя държавен имот на Община Костинброд за изграждане на детска градина

Във връзка с решение на Министерски съвет от 7 март 2022 г. областният управител на Софийска област Иван Иванов предоставя на Община Костинброд държавен имот за детска градина в Индустриалната зона на града.

Това бе един от ангажиментите, които той пое по време на работното си посещение в Костинброд на 24 февруари 2022 г.

По време на работната среща кметът Трайко Младенов и екипът му поставиха въпроса за детската градина, намираща се между Индустриалната зона в Костинброд и Животновъдния институт. „Идеята е с подкрепата на бизнеса имотът и сградата, които са държавна собственост, да бъдат прехвърлени на община Костинброд. Общината, заедно с бизнеса да кандидатства по проект и детската градина да отвори врати, за да поеме децата на работещите служители от бизнес зоната“, подчерта кметът Трайко Младенов.

Областният управител Иван Иванов заяви, че подкрепя общината за работата й в тази посока и се ангажира със съдействие имотът да бъде прехвърлен, за да се реализира идеята на общината за детска градина в Индустриалната зона. След неговото съдействие и придвижването на административната преписка Министерски съвет взе решението държавният имот да бъде предоставен на Община Костинброд.