Защитени територии – проект – заповеди, изменения и допълнения

Изменение и допълнение на Заповед за защитена територия „Витоша“ Обявление Драгоман Проект Заповед Драгоман Пълен опис на координатите на точките

Прочети повече...

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕи за управлението на енергийната ефективностчл.12 от ЗЕЕ

Годишен отчет_чл.12,ал.5_ЗЕЕ_2020_ОА на СО – таблица 1 Годишен отчет_чл.12,ал.5_ЗЕЕ_2020_ОА на СО – таблица 2

Прочети повече...