ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ОТНОСНО ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТ: „ХРАМЪТ НА РОДОВАТА ПАМЕТ“

Извършване на дейности относно Информиране и Публичност  по проект:  „Храмът на родовата памет“ Консервация, реставрация и експониране на Църквата „Св.

Прочети повече...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЕКТИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ГКПП „КАЛОТИНА“

Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане чистотата, озеленяване и снегопочистване на територията ГКПП „КАЛОТИНА“, община Драгоман, Софийска област.   На основание чл.62, ал.3

Прочети повече...

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНА И ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА И ИМОТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Осигуряване на ежедневна и денонощна, невъоръжена охрана на административната сграда и имоти, управлявани от Областен управител на Софийска област по шест обособени позиции:

Прочети повече...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНА И ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА И ИМОТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Осигуряване на ежедневна и невъоръжена денонощна охрана по обособени позиции както следва:  Обособена позиция № 1: Охрана на административна сграда,

Прочети повече...

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕЖЕДНЕВНА И ДЕНОНОЩНА НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА И ИМОТИ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Осигуряване на ежедневна и денонощна невъоръжена охрана на административната сграда и имоти, управлявани от Областен управител на Софийска област по 6 обособени позиции:

Прочети повече...